Integracja

puzzelIFTER EQU obsługuje większość popularnych w Polsce urządzeń systemów bezpieczeństwa. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: IFTER EQU pobiera stan systemu i zdarzenia oraz steruje ich pracą. Istotna jest również funkcja tworzenia relacji między systemami. 

Integracja różnych systemów

Integracja wielu systemów bezpieczeństwa zapewnia kompleksową ochronę obiektu. W oprogramowaniu IFTER EQU obsługa systemów budynkowych odbywa się poprzez sieć komputerową, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, UDP oraz przez interfejsy RS232 i RS485. Takie rozwiązanie pozwala połączyć systemy bezpieczeństwa i skorzystać z nich w sposób najbardziej efektywny. Przykładowo, alarm z czujki pożarowej może zainicjować sterowanie do systemu CCTV, tak aby na ekranie wyświetliło się miejsce, w którym wystąpiło zagrożenie. Integracja systemów to nie tylko ochrona, ale też oszczędność. Dzięki połączeniu wielu mechanizmów, można zarządzać budynkiem w sposób ekonomiczny (np. poprzez odpowiednie sterowanie oświetleniem czy ogrzewaniem).

Obsługa urządzeń przez różne interfejsy

IFTER EQU wspiera obsługę urządzeń poprzez różne interfejsy. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik przestaje być ograniczony odległością pomiędzy komputerem z oprogramowaniem a integrowanymi urządzeniami. W przypadku standardowych połączeń po porcie RS232, odległość maksymalna wynosi 15 metrów, natomiast RS485 pozwala powiększyć dystans do 1000 metrów. Konwertując te połączenia na protokół TCP/IP, uzyskujemy do nich dostęp z dowolnego miejsca sieci komputerowej. Dzięki temu można stworzyć lokalne centrum nadzoru lub zarządzać wieloma obiektami z głównego centrum nadzoru. Korzystając z sieci komputerowych, użytkownik ma możliwość zabezpieczenia danych poprzez szyfrowanie lub tworzenie bezpiecznych połączeń – VPN.

Transfer danych do innych systemów

Większość zewnętrznych systemów zarządzających obsługuje urządzenia wyłącznie poprzez otwarte standardy, takie jak OPC, SNMP, MODBUS, itp. IFTER EQU, oprócz otwartych standardów, obsługuje również protokoły komunikacyjne producentów. Dzięki dużym możliwościom integracyjnym, oprogramowanie IFTER EQU może być wykorzystane jako bramka do systemów, które same w sobie nie oferują takich możliwości. Pozwala to na udostępnienie funkcji prezentacji i sterowania stanem systemów bezpieczeństwa poprzez otwarte standardy zewnętrznym systemom zarządzającym.

Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube