Systemy

systemy bezp trybFirma IFTER jest uznanym producentem oprogramowania zarządzającego systemami budynkowymi, do których zaliczamy: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Sygnalizacji Włamana i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu (SKD), telewizję przemysłową (CCTV), System Kontrolno-Pomiarowy (SKP) i automatykę budynkową. Wszystkie systemy są integrowane przez oprogramowanie IFTER EQU, które umożliwia ich efektywne wykorzystanie.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Ryzyko związane z włamaniem i napadem można podzielić na wewnętrzne, którego źródłem są pracownicy obiektu, oraz zewnętrzne, pochodzące od osób niezatrudnionych na terenie obiektu. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wspomaga przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom.

Rozmieszczenie elementów SSWiN na podkładach architektonicznych pozwala na bieżące monitorowanie stanu uzbrojenia, ominięć czujek oraz ich naruszeń. Wizualizacja systemu znacznie ułatwia codzienną pracę operatora i znajduje zastosowanie w sytuacji zagrożenia. Dzięki mechanizmowi prowadzenia od planu ogólnego do szczegółowego, możliwa jest szybka lokalizacja niebezpieczeństwa. Dodatkowym wsparciem dla operatora są procedury postępowania i komentarze do alarmu. Alarmy z czujek można powiązać z kamerami CCTV, automatyką budynkową, skryptami, itp. Przykładowo, otwarcie okna w pomieszczeniu skutkuje wyłączeniem się klimatyzacji. Narzędzia analityczne – takie jak raporty i zestawienia – są dodatkowym elementem uzupełniającym system bezpieczeństwa. 

Systemy Pomiarowe

Integracja systemów pomiarowych pozwala na kontrolę zużycia mediów i wykrywanie uszkodzeń.

Oprogramowanie IFTER EQU obsługuje urządzenia pomiarowe, wykorzystujące otwarte protokoły komunikacyjne, zwiększając tym samym zakres zastosowań programu do aktywnego monitorowania parametrów liczników, agregatów, zasilaczy, itp. Prezentacja elementu pomiarowego w postaci graficznej umożliwia jednoznaczne określenie jego typu oraz mierzonej wartości. Przekroczenie zdefiniowanych progów wartości wywołuje alarm, który informuje o powstałym zagrożeniu lub inicjuje wykonanie skryptu. Mierzone wielkości są rejestrowane w bazie danych pod postacią trendów, pozwalających na wykonywanie zestawień lub czytelnych wykresów. Sposób rejestrowania wartości może być konfigurowany oddzielne dla każdego trendu, natomiast zakres rejestracji może być kontrolowany przez harmonogram.

Automatyka

Dzięki oprogramowaniu IFTER EQU otrzymują Państwo możliwość zarządzania systemami automatyki budynkowej (np. oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją). Parametry środowiskowe systemów (np. temperatura, wilgotność) prezentowane są na planach architektonicznych lub ciągach technologicznych. Wsparciem dla operatora jest prezentacja stanu i sterowanie pracą ciągów technologicznych automatyki budynkowej, realizowane na trzy sposoby:

- ręczny, przez operatora z poziomu wizualizacji;

- automatyczny, według określonego harmonogramu zadań;

- automatyczny, w reakcji na zmianę stanu (skrypt).

Dla każdego urządzenia, wejścia, wyjścia i skryptu możemy zdefiniować odrębny harmonogram.

Wykorzystując właściwości integracyjne IFTER EQU, możemy zarządzać systemami automatyki budynkowej, w zależności od stanu systemów bezpieczeństwa.

CCTV

Kamery CCTV są najprostszą formą weryfikacji zagrożenia. Obsługując rejestratory CCTV, mamy możliwość podglądu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym oraz nagrań archiwalnych. Wykorzystując funkcję powiązań, automatycznie wyświetla się podgląd obrazu z kamery w chwili powstania zdarzenia np. w systemie SSWiN. W przypadku wykrycia ruchu przez czujkę PIR, automatycznie wyświetli się podkład graficzny z lokalizacją zdarzenia i obraz z kamery, która znajduje się w pobliżu. Dzięki podkładom architektonicznym, operator widzi rozkład kamer na terenie obiektu i może wyświetlić nie tylko miejsce zagrożenia, ale również obszary sąsiadujące, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji (śledzenie intruza). Oprogramowanie IFTER EQU nie ogranicza się jedynie do obsługi kamer i wybranych rejestratorów, jesteśmy też w stanie odtwarzać obraz z dowolnej kamery IP udostępniającej strumień wideo.

System Sygnalizacji Pożaru

Wizualizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru pozwala na błyskawiczną lokalizację zagrożenia i oferuje mechanizmy ułatwiające działanie w stresującej sytuacji, takie jak wydruki pożarowe czy relacyjne procedury postępowania. Dzięki integracji, SSP otrzymuje wsparcie ze strony systemu włamaniowego – na skutek pożaru, pobudzone zostają zarówno czujki detekcji dymu, jak i PIR, a na monitorze operatora wyświetla się obraz z odpowiedniej kamery. Ponadto, ważnym elementem kompleksowego działania w czasie pożaru jest System Kontroli Dostępu. Dzięki niemu, operator może zweryfikować, czy wszystkie ciągi ewakuacyjne zostały otwarte. IFTER EQU jeszcze lepiej wspiera użytkownika przy obsłudze systemów sygnalizacji pożaru, informując go o stanie torów i urządzeń zasilających, wentylacyjnych, chłodzących, czy grzewczych. Pomagają w tym nowe funkcjonalności i rozbudowane możliwości graficzne, wykorzystywane do lokalizacji zagrożenia na planach architektonicznych.

System Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu pozwala na sprawne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na obiekcie. Operator jest w stanie kontrolować stan drzwi (przykładowo, czy nie są otwarte zbyt długo) oraz innych przejść, np. bramek. Kolejną przydatną funkcją SKD jest wyszukiwanie osób. Z pomocą systemu kontroli dostępu, IFTER EQU nadzoruje przepływ osób w obiekcie. Dzięki temu na bieżąco jest wstanie informować o liczbie ludzi znajdujących się w poszczególnych częściach budynku. Operator widzi dane osób przechodzących przez kontrolowane przejście i jest w stanie je zidentyfikować. Na Systemie Kontroli Dostępu oparta jest również rejestracja czasu pracy.

Perymetryka

Rozwiązania stosowane w produktach firmy METEL umożliwiają stworzenie podstawowego i w pełni automatycznego systemu ochrony perymetrycznej. W ramach jednej autonomicznej komórki, urządzenia obejmują funkcję sterowania wielu kamer IP. Wykorzystując narzędzie do automatycznego zarządzania zdarzeniami, możemy określić sposób reagowania kamer na zdarzenie zaistniałe w systemach ochrony obwodowej, systemach włamaniowych, kontroli dostępu, itp. Tym sposobem skracamy czas reakcji kamer w porównaniu do sterowania ręcznego. Dodatkowe zintegrowane funkcje nadzorują dostępność urządzeń w sieci oraz umożliwiają ich ponowne uruchomienie w sposób automatyczny i przywrócenie działania systemu. Dzięki powiązaniu oprogramowania IFTER EQU z urządzeniami firmy METEL, użytkownik otrzymuje kompleksowe zarządzanie systemem z poziomu komputera. Oprogramowanie pozwala sterować kamerami, uzbrajaniem i rozbrajaniem stref alarmowych, zarządzaniem uprawnieniami, podglądem zdarzeń, itp. 

Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube