Wizualizacja

dzial podklad symbolPodkłady graficzne w IFTER EQU służą do prezentacji stanu elementów systemu bezpieczeństwa: czujek, stref alarmowych, drzwi, kamer. Prezentacja odbywa się poprzez ikony automatycznie zmieniające stan, zależnie od stanu urządzenia (np. dozór, aktywność, uszkodzenie). Klikając na daną ikonę, możemy sterować pracą urządzenia: wysłać komendę blokowania czy uzbrojenia, wyświetlać ostatnie zdarzenia oraz prezentować obraz z chwili ich wystąpienia. Na wizualizacji można umieścić również moduły funkcjonalne, takie jak dzienniki, sygnalizację stanu, itd. Moduły funkcjonalne pozwalają na na podgląd zdarzeń, alarmów i sygnalizowanie, czy jakieś urządzenie znajduje się w stanie ominięcia, alarmu lub uszkodzenia.Od planu ogólnego do szczegółowego

Wizualizacja organizowana jest wielopoziomowo, aby umożliwić podgląd terenu całego obiektu i poszczególnych pięter chronionych budynków. Taka organizacja pozwala na stworzenie mechanizmu prowadzenia od planu ogólnego (lokalizacja na planach obiektu, w którym doszło do powstania zagrożenia) do szczegółowego (prezentacja odpowiedniej kondygnacji, która ukazuje również możliwe drogi ucieczki potencjalnego sprawcy). Dzięki temu możliwe jest instruowanie patrolu, w jaki sposób fizycznie zabezpieczyć chronioną przestrzeń. Osoby z patrolu mogą być wyposażone w urządzenia mobilne, na których wyświetlą się zmiany prezentowanego zagrożenia.

Stan urządzeń i zdarzenia

Cały wygląd graficzny dostępny operatorowi jest swobodnie definiowany, dzięki czemu osoba konfigurująca IFTER EQU ma możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności do wymogów inwestora lub specyfiki obiektu. Na planach architektonicznych można nanosić elementy aktywne, reprezentujące stan fizyczny i logiczny urządzeń. Klikając na dany element, operator dowiaduje się o jego nazwie, adresie, ostatnich alarmach lub zdarzeniach. Jeżeli ma odpowiednie uprawnienia, może nim również sterować. Istotną zaletą naszego rozwiązania jest możliwość prezentacji na jednym widoku stanu urządzeń różnych systemów bezpieczeństwa i automatyki, bez względu na ich producenta. Operator uzyskuje dzięki temu spójny system zarządzający. 

Dzienniki

Dzienniki służą do tekstowej prezentacji zmian powstałych w urządzeniach lub w systemie. Odświeżenie stanu odbywa się automatycznie i dynamicznie – niezależnie od operatora. Dzienniki umieszczane są na grafikach o kształcie i wyglądzie definiowanym przez użytkownika. Na grafice można umieścić kilka rodzajów dzienników: dziennik alarmów, użytkowników, zdarzeń z urządzeń, dziennik systemowy oraz trendów. Zdarzeniom alarmowym można przypisać kolory i priorytet. Alarm o najwyższym priorytecie (np. związany z zagrożeniem życia) będzie zawsze wyświetlany na początku zestawienia, nawet jeśli pojawią się jakieś późniejsze, mniej pilne alarmy. Operator ma możliwość potwierdzania, uciszania i komentowania alarmów. Do alarmów mogą być zdefiniowane relacyjne procedury postępowania, które mogą mieć różny przebieg, w zależności od rozwoju sytuacji.

Trendy i progi

Trendy zostały stworzone w celu rejestracji zmiany wartości wejść i wyjść z urządzeń automatyki budynkowej i układów pomiarowych. Przedstawiane są w sposób graficzny za pomocą wykresów i zestawień tabelarycznych. Sposób zapisu wartości może być realizowany na cztery sposoby: w określonym przedziale czasu, o określonej godzinie, przy zmianie wartości oraz zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez operatora. Trendy rejestrowane w systemie IFTER EQU mogą dotyczyć wielu parametrów funkcjonowania obiektu: poziomu wody, temperatury panującej w pomieszczeniu, czy wentylacji. Trendy zbierają też dane z liczników elektrycznych zainstalowanych na obiekcie. Dzięki tym narzędziom, możliwa jest kompleksowa analiza danych i większa kontrola obiektu. W podobny sposób definiowane są progi, które umożliwiają aktywację alarmów i ostrzeżeń. Operator zostanie poinformowany, gdy dane parametry osiągną niepożądane wartości. 

Analiza danych

Ważnym elementem kompleksowej ochrony obiektu jest ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa i optymalizacja automatyki budynkowej. Pomagają w tym dane zebrane przez IFTER EQU. Operator ma dostęp do analitycznych raportów stworzonych w oparciu o zarchiwizowane zdarzenia i trendy. Dzięki tym zestawieniom, jest w stanie prześledzić przebieg akcji przeciwdziałającej zagrożeniu: zmieniające się stany czujek lub wartości, dodane komentarze oraz szybkość reakcji. Analiza pozwala na weryfikację stosowanych procedur i konfiguracji urządzeń. W razie potrzeby, operator może zaproponować zmiany i dostosować system w taki sposób, aby był on coraz bardziej efektywny. 

Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube